۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

معرفی دوره های مدرسه تعالی(۱)

معرفی دوره های مدرسه تعالی(۱)

معرفی دوره‌های مدرسه تعالی:
نام دوره : تدبر در قرآن
استاد: هانی چیت‌چیان
این دوره، در سه فصل به آداب و روش تدبر در قرآن پرداخته است

معرفی دوره های مدرسه تعالی(۲)

معرفی دوره های مدرسه تعالی(۲)

دوره نسل توحیدی شامل سه فصل آمادگی برای فرزندآوری، اقدام به فرزندآوری، دوران بارداری و دوران شیردهی می‌باشد که در ۵ جلسه ارائه می‌شود.

مدرسه تعالی

مدرسه تعالی

در مدرسه تعالی ، هر آنچه از معارف الهی که به کار فرد و جامعه می آید کاوش و پژوهش می شود. اینجا بازویی است برای توان یابی و رفع کاستی های بینشی و مهارتی حوزه و دانشگاه.