۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

بررسی تطبیقی سوره مبارکه ضحی

بررسی تطبیقی سوره مبارکه ضحی

درس ادبیات قرآن با تکیه بر سوره مبارکه ضحی ارائه گردیده است. در این درس آموزش صرف و نحو با روشی بدیع و قرآنی و طرحی نو صورت می پذیرد.

x
دانلود اپلیکیشن مدرسه تعالی
5
x
مدرسه تعالی