۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

روش تحصیل علوم حوزوی

روش تحصیل علوم حوزوی

نظامی منسجم از روش تحصیل و دروس و کیفیت تحصیل آنها که شنیدن آن برای عزیزان طلبه و حتی غیر طلبه ضروری می نماید.