۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

نکات طلایی در باب سیاست گذاری ص داوسیما در باب سریال ها/تفکر اسلامی

  • ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۵۴
  • 429 بازدید
  • لینک کوتاه : https://aminikhaah.ir/?p=1940

من با آن کسی که با تفکر اسلامی میانه ای ندارد، هیچ رودربایستی ندارم. شماها را نمی گویم؛ شما بچه مسلمان های خودمان هستید و دارید مثل من تلاش می کنید؛ لیکن آن مخاطبی که فرضا باور اسلامی در قلب او نیست و او این را نمی خواهد و این نوع عمل ما و تصرف ما و فعالیت ما را دوست نمی دارد، ما با او هیچ رودربایستی نداریم؛ نمی پسندد، نپسندد؛ خوشحال نمی شود، نشود. تلویزیون را می بندد، در نهایت ببندد. البته باید تلاش بکنیم که تلویزیون را نبندد و گوش کند و ببیند؛ اما اگر فرض کردیم کار به آنجا رسید که با ما باید هدف خودمان را دنبال نکنیم، تا او تلویزیون را نبندد؛ و یا اینکه هدف خودمان را دنبال کنیم، که طبیعتا او تلویزیون را خواهد بست. در اینجا ما دومی را ترجیح می دهیم او تلویزیون را ببندد؛ زیرا بسیارند کسانی که تلویزیون را نمی بندند و همین را که من می گویم، می خواهند.

سیاست گذاری صدا و سیما

دیدگاهها

دیدگاه خود را بنویسید: