۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

آرشیو وبلاگ

تریبون دار دچار تعلق

وقتی تریبون دست کسی است که تعلقاتی دارد، افراد را به سمت همان چیزهایی می برد که نسبت به آنها تعلق دارد. متاسفانه افرادی که رسانه ما در دست آنها است معمولا خودشان به جای درستی دلبسته نیستند و بالتبع دلهای افراد را نیز به جای نادرستی می برند.