توسل برای حوائج دنیوی

سلام علیکم وقت شما بخیر برای حوائح مادی مان به چه بزرگوارانی (ائمه یا علما یا شهدا ) متوسل شویممثلا اگر بگوییم یا امام رضا به من ۵۰ میلیون تومن بده ایا چنین چیزی میسر میشود؟

... ادامه مطلب