۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : قوت روحی

انسان قوی

انسان قوی

همه دستورات دین برای آنست که انسان را قوی کند. تقوا قدرت روحی می آورد.