زندگی در خارج از کشور

سلام زندگی کردن در خارج از کشور مصداق کمک ب ظالم هست؟ خودم خیلی جستجو کردم بعضیا زندگی در خارج رو خسران محض میدونن و بعضی پایبندی ب دین و با خدا بودن رو مربوط ب مرز جغرافیایی نمیدونن ما در کشور سوئد زندگی میکنیم ولی همیشه دغدغه برگشتن ب کشور رو داریم ولی نگران مسایل شغلی در ایران هستیم در دو راهی بزرگی هستیم لطف میکنید ک راهنمایی کنید که چه چیزایی رو باید در نظر بگیریم برای یک تصمیم خوب؟

... ادامه مطلب