۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : نفاق

انفاق و نفاق

انفاق و نفاق

در این سخنرانی به بیان تحلیلی بر دوران پسابرجام از منظر قرآن کریم پرداخته می شود.

اهالی حزب باد

اهالی حزب باد

✔ در این سلسله سخنرانی به صورتشناسی منافقان در سوره مبارکه احزاب پرداخته شده است.