سیر سلوک سن دارد

انسان عمر طولانی می‌خواهد برای همین‌که ۵۰ سال زحمت بکشد تا خداوند عنایتی بکند. ملا حسینقلی همدانی ۲۳ سال بدون یک خواب و یا یک مکاشفه زحمت کشید بعد به ایشان مسیر را نشان دادند. بعد افرادی می‌گویند می‌خواهیم کسی نگاهی به ما بکند و بگوید وضع ما چطور هست و دستور خاصی بدهد. ۸۰ سال زحمت دارد تا کم‌کم چیزهایی به آدم بدهند آنچه اصالت دارد تضرع هست. ... ادامه مطلب

مهندسی تمایلات

در انسان یک سری تمایلات «سطحی» و «آنی» وجود دارد که به آن‌ها تمایلات «هوای نفس» گفته می‌شود. اگر انسان مواظب باشد و به سمت آن‌ها نرود، کم‌کم علاقه‌ها و«تمایلات واقعی» او سر بیرون می‌زند و ندای«لا أحب الأفلین سر می‌دهد. بروز تمایل و علاقه واقعی انسان؛ یعنی خداوند به او مسیر و جهت داده است و این‌گونه تمایلات مهندسی می‌شود. ... ادامه مطلب