۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : کبوتر خانه میبد

تمدن غرب کبوتر خانه میبد است

تمدن غرب کبوتر خانه میبد است

می گویند: چرا کشور‌های اسلامی غمگین‌ ترین کشور‌ها هستن؟ خب آن یک درک دیگر‌ی دارد. درمورد آن غصه می‌خورد، می گوید: من تحقیر شدم، عزت من لکه دار شد؛ بله، ناراحت می شود اما در مقابل می گویند: عزت چی هست؟ با چی می‌نویسند؟ عزت یعنی چه؟