قضای نماز شب

سلام
میشه بعداز نماز عشاء یک رکعت نماز وتر ب نیت قضا نماز شب خوند؟

حجت الاسلام امینی خواه :

سلام علیکم
بله می شود.

در باب نماز نماز شب و سحرخیزی به این صورت که اگر شد دقایقی پیش از اذان صبح یازده رکعت نماز شب خوانده شود اگر ممکن نبود سه رکعت پایانی آن خوانده شود اگر باز هم ممکن بود و بیداری سحر سخت بود بعد از نیمه شب شرعی یازده رکعت نماز خوانده شود باز هم اگر دشوار بود بعد از نیمه شب شرعی سه رکعت نماز شب به جا آورده شود باز هم اگر به این صورت ممکن نبود قضای نماز شب برای همه یازده رکعت به جا آورده شود ترجیحاً بعد از نماز صبح یا بعد از نماز عصر. باز هم اگر ممکن نبود قضای ۳ رکعت نماز شب یعنی نماز شفع و وتر به جا آورده شود بعد از نماز صبح یا بعد از نماز عصر. باز هم اگر ممکن نبود قضای یازده رکعت یا سه رکعت در طول مسیر و در حال راه رفتن یا نشسته به هر نحوی که ممکن بود ادا شود. برخی اساتید می فرمودند ۲۴ ساعتی بر شما نگذشته باشد مگر اینکه نماز شب خوانده باشید یا ادا یا قضا که البته رمز توفیق نماز شب به نحو ادا انجام نماز شب به نحو قضاست.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *