کتاب آن سوی مرگ

شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ

حجت الاسلام امینی خواه طی ۳۹ جلسه در دانشگاه فردوسی مشهد، مطالب این کتاب را بر اساس آیات قرآن کریم، روایات اهل بیت (ع) و نکات عقلی و فلسفی شرح و تبیین نموده اند. ... ادامه مطلب