۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : آیت الله تحریری

همنشین شیطانی

سلام و عرض تبریک اعیاد.
آیت الله تحریری در شرح حدیث عنوان بصری ذیل مبحث شیطان میفرمایند که بعضی از افراد به علت اطاعت زیاد از شیطان در معاصی، همنشینی از شیطان با خودشان دارند و راه تشخیص این موضوع آنست که وقتی به محضر علما میرسند یا اماکن مقدس وارد بشوند یا ماه رمضان بشود احساس آرامش و رهایی دارند. حال سوال بنده اینجاست که آیا هرکسی که وارد این اماکن بشود و احساس آرامش و رهایی به او دست بدهد نشان آنست که همراهی از شیطان با خود دارد؟یعنی علما، صلحاء، یا بندگانی که سعی در طاعت داشته اند ولی گهگاهی خطا داشته اند اما نه در آن حد که شیطانی قرین آنها بشود، وقتی وارد این اماکن بشوند حس خاصی ندارند؟!

x
دانلود اپلیکیشن مدرسه تعالی
5
x
مدرسه تعالی