چالش پیش فرض ها

چالش پیش فرض‌ها

🔺محک خوردن در بحث های چالشی🔹چقدر برای گفته هایمان باور و استدلال داریم؟🔸فاصله گرفتن و یک سویه شدن، محصول فضای رادیکال🟢ایجاد فضای رفاقتی و ارتباطی در دانشگاه🔴معایب خلوص گفتمانی و رنگین کمان جمعیتی🔵مسئله اصلی در گفتگو، توجه به پیش فرض ها ... ادامه مطلب