همه عالم کلمه‌الله است

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاَتَمِّها وَکُلُّ کَلِماتِکَ تاَّمَّهٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِکَلِماتِکَ کُلِّهَا (دعای سحر) کلمه؛ یعنی هر چیزی که به‌عنوان اثر تولید می‌کنید. صحبت‌ها، فکر کردن‌ها، خطورات ذهن و... کلمه شما هستند. هر معلولی، کلمه یا به تعبیری تولیدشده؛ علت خود است. لذا همه عالم، کلمه‌الله است. ... ادامه مطلب