شبهه درباره برداشتن عسل امام حسن از بیت المال

غلام حضرا عسل رو دادن بعد امیرالمومنین امدن و دیدن عسل کمه از غلامش پرسید عسل چرا کمه گفت فرزندتون امام حسن خواستن و دادم امام علی ع رفت پیش فرزندش امام حسن گفت چرا عسل رو برداشی قبل تقسیم امام حسن گفتن پدر جان من خودم سهم دارم دراون عسل زودتر برداشتم امیرالمونین گفت اگر پیامبر نبئسیده تو را تو را میزدم سوال من اینه شیخ انصاری خواس از سهمش زودتر برداره فهمید بین راه که اگر بمیرم باس چه جوابی بدم اونوقت امام معصوم یعنی امام حسن این مطلب رو نمیدونس و این سوال به ذهنش نرسید ؟ مگه داریم مگه میشه. ی توضیح بیدن راجبش با تشکر

... ادامه مطلب