امتحان کردن خدا

ما قرار نیست خدا را امتحان کنیمقرار نیست برای اینکه خدا را امتحان کنیم با چاقو به خودمان ضربه وارد کنیم و منتظر بشویم، ببینیم آیا خدا اجل ما را می‌دهد یا خیر. ما مأمور به امتحان خدا نیستیم، بلکه ما مأموریم عقل خودمان را به کار بگیریم و از این فرآیندهای روبه روی خودمان استفاده کنیم، تا جایی که می‌توانیم بر شرایط و زمینه برای طول عمر و بیشتر ماندنمان در دنیا بی‌افزاییم و بدانیم که در هر حال آن مقداری که برای ما نوشته شده، جابه جا نمی شود. ... ادامه مطلب
43

امتحان بزرگ الهی!

یکی از امتحان‌های بزرگ خدا امتحان بین واقعیت و جذابیت است. این همان امتحانی است که خدا از ابلیس گرفت. خداوند در طول تاریخ همیشه ظاهر کفار را شیک، پرقدرت و ثروتمند قرار داده است. خداوند می‌فرماید: «اگر این جذابیت باعث بی ایمانی اکثر شما نمی شد به کفار امکانات بیشتری هم می‌دادم»؛ یعنی به حدی در زندگی کفار جذابیت ایجاد کرده‌ام که اگر یک مقدار بیشتر بود همه جلب کفار می‌شدید و مسلمانی باقی نمی‌ماند. ... ادامه مطلب

سینما را دیده‌اید؟

سینما را دیده‌اید؟ همه‌جا را تاریک می‌کنند تا همه حواس به سمت پرده سینما باشد. خدا هم در قالب ابتلائات و مشکلات، پیرامون ما را تاریک و تار می کند تا فقط به پرده حقیقی که همان جلوه کمالات اوست مشغول باشیم و جزاو چیزی نبینیم. ... ادامه مطلب