امتحان کردن خدا

ما قرار نیست خدا را امتحان کنیم قرار نیست برای اینکه خدا را امتحان کنیم با چاقو به خودمان ضربه وارد کنیم و منتظر بشویم، ببینیم آیا خدا اجل ما را می‌دهد یا خیر. ما مأمور به امتحان خدا نیستیم، بلکه ما مأموریم عقل خودمان را به کار بگیریم و از این فرآیندهای روبه روی خودمان استفاده کنیم، تا جایی که می‌توانیم بر شرایط و زمینه برای طول عمر و بیشتر ماندنمان در دنیا بی‌افزاییم و بدانیم که در هر حال آن مقداری که برای ما نوشته شده، جابه جا نمی شود. ... ادامه مطلب

این‌طور نشان دادن باطل عین حق است

باطل فقط در فضای ماده راه دارد. بودن باطل درجاهایی که می‌خواهی امتحان کنی لازم است. وقتی معلم در امتحان سؤال چهارگزینه‌ای می‌دهد، سه گزینه غلط می‌نویسد و اعلام می‌کند یک گزینه درست است. آیا کار او حق است یا باطل؟ درست است که سه گزینه غلط پیش روی دانشجو می‌گذارد؛ ولی کار او عین ثواب است. این‌طور نشان دادن باطل عین حق است. ... ادامه مطلب