منتظرشدن یعنی عاقل شدن

این‌همه درباره انتظار صحبت می‌شود. گفته می‌شود: «مردم گناه نکنید، برای آقا صدقه بدهید و...» ولی باید سراغ اصل مطلب برویم. باید بگوییم همه بیایید عاقل شویم. در روایات آمده که با گناه، عقل انسان کم می‌شود. «مَن قارَفَ ذَنباً فارَقَهُ عَقلٌ لا یَرجِعُ إلَیهِ أبداً» المحجه البیضاء : ۱۹۰ / ۸ «اگر یک گناه کنید به همان میزان از عقلتان کم می‌شود و دیگر هم برنمی‌گردد.» درنتیجه با گناه به خاطر کارکردش بر روی عقلانیت کارداریم. ... ادامه مطلب