بین الطلوعین ظهور

بین الطلوعین ظهور

🟢 آیا امام زمان نظام جمهوری اسلامی را تایید می‌کنند؟ 🔵سوره هود، تعریف کلیتی از دستگاه حاکم نظام حکومتی 🟣 شاخصه حق و باطل؛ تبعیت از امر خدا یا امر هوای‌نفس 🔴 طاغوت، حکومت ارضا کننده هوای‌نفس 🟡 قدرت فکری و نظام منسجم قرآنی امام خامنه‌ای ... ادامه مطلب

خلیج تا ابد فارس

🔹مجموعه خلیج فارس می‌تواند با یک سیاست خردمندانه جمعی و به سود همه کشور های حاشیه خلیج فارس به خوبی اداره شود. 🔹عنصری که این حرکت درست را تهدید می‌کند، حضور بیگانه و به طور ویژه حضور آمریکا است. ... ادامه مطلب