۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : این است گرام

نردبان دو سویه

نردبان دو سویه

رسانه، کارکردهای از قبیل؛ زیبا نمای، بدریخت نمای، بزرگنمایی، کوچک نمای، مهم نمای، عادی نمای، عادی‌سازی، بحران سازی، فراگیر سازی، خصوصی‌سازی و… دارد. هرکدام از این‌ها نردبانی دوسویه است؛ می‌تواند فرهنگ و ملتی را به آسمان ببرد و می‌تواند به چاهی اندازد که هیچ ریسمانی کارگر نیفتد!

کتاب این‌است‌گرام

کتاب این‌است‌گرام

این کتاب، یک ادبیات خاصی دارد. حالا عزیزان می­خواهد بخوانند، خیلی خودشان را مقید نکنند که کتاب را از اول بخوانند. اول فهرست را بدهید بخوانند. مطالب هم اصلاً به همدیگر پیوستگی ندارند. نظم منطقی هم ندارند. از هرکجا که خواندید، درست است. ان‌شاءالله خدا قبول کند. از فهرست نگاه کنند. از هرکجا که خواندید، درست است.