فیض جاری است

فیض جاریست…

پیرمرد کنار آب‌خوری حرم آمد. دست دراز کرد، آب جاری شد. جای آنکه لیوانش را پر کند، زار‌‌ زار گریست. گفتند:چه شد؟ گفت:آقا امام رضا علیه السلام با من از زبان این آب سخن گفت. «تا وقتی دستت را به نیاز دراز کرده ای، فیض جاری است…» ... ادامه مطلب

سفارش امام رضا علیه السلام به حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

سفارش امام رضا علیه السلام به حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام: دوستان ما نباید فرصت‌های گرانبهای زندگی و وقت ارزشمند خود را به دشمنی با یکدیگر تلف کنند. من با خود عهد کرده ام که هر کس مرتکب اینگونه امور شود یا به یکی از دوستانم و رهروانم خشم کند و به او آسیب رساند از خدا بخواهم که او را به سخت ترین کیفر دنیوی مجازات کند و در آخرت نیز اینگونه افراد از زیانکاران خواهند بود. ... ادامه مطلب

بدن ما در برزخ

کسی که دست دهش دارد این در برزخ دست و قدرت دارد. کسی که در مقابل حق سکوت می کند در برزخ لال است. کسی که چشمانش را در راه علم و قرآن در دنیا خرج کرده در برزخ چشم و دید دارد. ... ادامه مطلب