۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : بزرخ

معنای صمیمی نشدن با خدا

باعرض سلام وادب .
باتوجه به صحبتهای وفرمایشات استاد مبنی بر اینکه نمشود با خدا صمیمی شد وداستان حضرت یونس وتنبیه ایشان ودیگران سوال این هست که پس مهربان بودن بخشندگی ورحمانیت خداوند چه میشود وعملی که از سر اینگونه ترس باشد عشق به خدا وسحرخیزی وحال عبادت و… چه معنایی دارد؟
۲:-فرمودید برزخ وقیامت محل ظهور ملکات هست ونوری در آنجا کسی به کسی نمی دهد وهرچه کسی برده از اینجا بوده ولی حدیث داریم که درقیامت خدا به برخی نیکو کاران محبت کرده وانقدر به آنها لطف میکند که آنها دارایی خودشان را به گناهکاران میبخشند ، این بخشش با آن ملکات و… که گفته شد تعارض دارد.

x
دانلود اپلیکیشن مدرسه تعالی
5
x
مدرسه تعالی