۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : تعدد زوجات

تعدد زوجات

رحمانیت خدا،عدالت خدا،رحیمیت خدا چطور با احکام تعدد زوجات و صیغه جور درمیاد؟در دنیای امروز ما ک ۹۹ درصد مردهایی ک چه صیغه چه دائم ازدواج مجدد میکنن و زندگی اولیه خودشون از هم می پاچه و زن اول له میشه و هییچ کاری بخصوص درصیغه نمی تونه بکنه و بعضا دچار بیماری میشه و نمیییتونه تحمل کنه چجور اینکارحرام نیستو اذنش داده میشه؟چرامرد برای رفع جنسیش راه داره و زن باید دوش آب سرد بگیره اگر مردش نبود؟چرا خدالطافتو درزن قرار دادواین اذن رو به مرد داد چطورروحیه لطیف زن میتونه باهاش کناربیاد فقط خواهشا نگید فرهنگ ما غلطه این کار مرد میتونه افراد خانوادشو حتی بی دین کنه مخصوصا در خانواه های مذهب به اسم ثواب

قبح تعدد زوجات

باتوجه به قرآن کریم که تعدد زوجات جهت رفع اضطرار و آنهم با شرط عدالت اجازه داده شده است، و باعنایت به اینکه در سیره پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام تعدد زوجات از یکسو و متعه از سوی دیگر وجود داشته است حال سوال این است:۱- تعدد زوجات و بحث متعه چرا در ایام کنونی قبیح شمرده شده است؟(باتوجه به رعایت عدالت و عدم سو استفاده از بحث متعه)۲_این دلیل که این حکم در صدر اسلام خوب و مناسب بوده و اکنون مناسب نباشد صحیح نیست. باتوجه به مقتصیات زمان بنظر میرسد اکنون این حکم بیشتر مورد نیاز باشد تا صدر اسلام و زمان ائمه.

x
دانلود اپلیکیشن مدرسه تعالی
5
x
مدرسه تعالی