فرقان

فرقان

🔹 شاخصه ها و آثار اخلاص 🔸 فرقان، محصول تقوا 🔹 نافهمی و عدم تشخیص، نتیجه گناه 🔸 فسق عاطفی چیست؟ 🔺 فرقان، امتیاز کلیدی و نجات دهنده در فتنه ها 💡 نکته های فرقانی مسابقه مافیا ... ادامه مطلب

اندازه برزخی ما

در دنیا اندازه‌ای داریم و به همان اندازه به ما لباس می‌دهند… در برزخ به‌اندازه‌ای لباسمان، به ما اندازه می‌دهند… و لباس هرکس تقوای اوست… ... ادامه مطلب
تولد در آغوش خدا

تولد در آغوش خدا

کسی که در رَحِم تقوا رشد کرده باشد، در عالمی متولد خواهد شد که جز رحمت و عنایت و موهبت حق‌تعالی به آن راه ندارد. همه‌چیز و همه جای بهشت، رحمت خداست. ... ادامه مطلب