تحریر محل نزاع

تحریر محل نزاع

🔴ضرورت جهاد تبیین از دیدگاه رهبری 🔵 تبیین سبک زندگی اسلامی و ایرانی 🟢ابعاد وسیع تبیین 🟡رسانه واقعیت را می سازد ... ادامه مطلب

سلام بر فلسطین

بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر فلسطین مقتدر و مظلوم؛ سلام بر جوانان شجاع و غیور فلسطین، سلام بر غزه قهرمان و مقاوم، سلام بر حماس و جهاد و همه گروه های جهادی و سیاسی فلسطین ... ادامه مطلب