معنای جهل

چه بسا کسی عالم است اما جهل، او را به هلاکت می‌کشاند علم با جهل جمع می‌شود می‌شود کسی هم عالم باشد و هم جاهل جهلی که در قرآن بیان شده در مقابل علم نیست بلکه در مقابل عقل است. ... ادامه مطلب