۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : حجاب

معنی آتش بودن دنیا

معنی آتش بودن دنیا

دنیا مانند آتش است. می‌توان از آن استفاده کرد و غذا طبخ کرد، می‌توان با آن جنگلی را از بین برد. اگر برای طبخ غذا هم استفاده می‌شود، حجابی؛ مانند ظرف آهنی بین آتش و غذا نباشد باز هم به کار نمی آید. اگر حجاب باشد و شعله آتش زیاد باشد، غذا را می‌سوزاند و اگر کم باشد غذا طبخ نمی‌شود. لذا باید به صورت اصولی و استاندارد از آتش استفاده کرد تا به هدف مطلوب دست پیدا کنیم.