تغییر مرجع تقلید

سلام علیکم بنده موقع انتخاب مرجع تقلید به آن روش‌های گفته شده برای انتخاب مرجع عمل نکردم وهمینطور مرجع تقلید انتخاب کردم، مرجع تقلید من آیت‌الله سیستانی است وتمایل دارم به امام خامنه‌ای تغییر دهم آیا می‌توانم این کار را انجام دهم درصورتی که نمی‌دانم حضرت آقابر آیت الله سیستانی اعلم است یاخیر؟ وعلاقه بنده به حضرت آقا وهمچنین برخی فتاوای آن بزرگوار مرا به این تصمیم می‌کشاند،لطفا راهنمایی بفرمایید. اگر می‌توانم تغییر دهم، خودتان بعنوان یک عالم وبه نقل از عالمی دیگرکه میشناسید(بعنوان عالم دوم)می‌توانید پیشنهاد کنید.

... ادامه مطلب