زینب نامی از جانب آسمان

زینب نامی از جانب آسمان

جبرئیل نازل شد و درود پروردگار را ابلاغ کرد و گفت : « نام مولود را زینب بگذار؛ چرا که این را در لوح محفوظ نوشته ایم.» سپس پیامبر اسلام قنداقه وی را طلبید، او را بوسید و فرمود: « به حاضران و غایبان امتم وصیت می‌کنم که حرمت این دختر را پاس بدارند، همانا وی مانند خدیجه کبری است.» ... ادامه مطلب