مروارید حسنی

لؤلؤ محصول دفاع از صدف در برابر خطرات است، امام حسن مجتبی علیه السلام هم حالت و سیره اخلاقیشان مانند لؤلؤ بود. همه زوائدی که در بیرون وجود داشت را در خودشان حل کردند و همه مصیبت ها را در خودشان با خون دل جای دادند که این لؤلؤ درخشان همان «حلم» امام حسن مجتبی علیه السلام است. ... ادامه مطلب