امتداد انذار

امتداد انذار

🟢ملاک سنجش بهره‌مندی از ماه مبارک رمضان 🟢انذار، هدف نزول قرآن 🔵معنی کلیدی کلمه انذار 🔵کارکرد کلیدی انذار 🔴 خداوند متولی انذار است 🔴هدف اول یک طلبه چیست؟ ... ادامه مطلب