۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : رابطه

بیا تو دریا

بیا تو دریا

اول غیبت از طرف خداوند بود. خداوند مصلحت دیدند که حضرت یک دوره کوتاهی غایب شوند. دیگر طول کشیدنش «غیبَتُهَ مِنّا؛ غیبتش از جانب ما است.» ما غایبش کردیم. خودش غایب نشد. کل سیستم عالم معطل من و شما است.

نکته‌ای قابل تامّل از امام جواد علیه السلام

نکته‌ای قابل تامّل از امام جواد علیه السلام

امام جواد علیه السلام: «با هیچ کس دشمنی مکن تا آن که رابطه میان او و خدای متعال را بدانی اگر نیکو باشد، خدا او را در اختیار تو نمی نهد پس با وی دشمنی مکن و اگر بد بود همین آگاهیت به آن تو را کفایت می کند پس با او مستیز.»
اعلام الدین ص ۳۰۹

غرور نسبت به خدا

غرور نسبت به خدا

از نشانه های غرور نسبت به خدا آن است که بنده، استمرار و اصرار برگناه داشته باشد و در همان حال آرزومند بخشایش الهی باشد.
حیاه الامام الهادی، ص۱۶۴