۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : رباخواری

ملکوت ربا خواری

ملکوت ربا خواری

اگر کسی ربا بخورد به هر میزان که ربا بخورد، خدا شکم او را بطن او را به هر میزان که ربا خورده است از آتش جهنم پر می­کند. یک نفر یک قِران خورده، صد تومان خورده، پنجاه تومان خورده، یک‌میلیون تومان خورده، ده میلیارد تومان خورده است به همان میزان؛ یعنی به شعاعی که در زندگی دخالت پیداکرده است.