۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : سفارش

سفارش امام محمد باقر علیه السلام

سفارش امام محمد باقر علیه السلام

«به آنچه درباره ی تو می گویند فکر کن، اگر آن حرف راست باشد و تو از آن خشمگین شوی از چشم خداخواهی افتاد اگر آن حرف دروغ باشد، بدون رنج ثواب بدست خواهی آورد.»
تحف العقول جلد ۱ ص ۲۸۴