۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : سلسله مباحث منبری

سفیانی، شرط ظهور

سفیانی، شرط ظهور

سخنرانی با موضوع سفیانی، شرط ظهور
توسط حجت الاسلام مصطفی امینی خواه

روزه سپر از آتش

روزه سپر از آتش

سخنرانی با موضوع روزه سپر از آتش
توسط حجت الاسلام مصطفی امینی خواه

آرماگدون

آرماگدون

سخنرانی با موضوع آرماگدون
توسط حجت الاسلام مصطفی امینی خواه

قواعد نصرت خدا

قواعد نصرت خدا

سخنرانی با موضوع قواعد نصرت خدا
توسط حجت الاسلام مصطفی امینی خواه

نظام و بهتان

نظام و بهتان

سخنرانی با موضوع نظام و بهتان
توسط حجت الاسلام مصطفی امینی خواه