دعا برای فرزند

برای فرزند چه دعایی یا سوره ای یا ... قرائت شود تا همیشه در آغوش خدا باشد و مورد لطف و عنایت خداوند؟ در راه خدا باشد و به لطف خدا هدایت شود؟

... ادامه مطلب

ترس از ازدواج به خاطر بی پولی

سلام پسری سی ساله دارم که خودش هم صبغه دینی داره. برای ازدواج ترس از بی پولی و مشکلات مادی داره وقتی آیه سوره نور روبراش میخونم که عنوان کرده مجردهای خود رابه ازدواج درآورید اگه فقیر باشن خدا از فضلش غنی شون میکنه جواب میده پس این همه خانواده ها که به نون شب محتاجن کی هستن حقیقتش دیگه جوابی براش ندارم.

... ادامه مطلب