۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : شفاعت

معلم صالح

معلم صالح

معلمی که صالح و هدایت بخش است؛ چون واسطه فیض برای شاگردان خود می‌باشد. واسطه عروج نیز هست. لذا می‌تواند در حق شاگردان خود نزد پروردگار شفاعت کند. هرچند بین او و شاگردانش چندین نسل و قرن فاصله باشد.