۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : ظلم

پشت ابر ظلم

پشت ابر ظلم

🟢معرفت به امام زمان
🔵علی بن مهزیار شو!
🔴رابطه ظلم و محرومیت از دیدار امام زمان
⚫️سوء عمل، مانع دیدار امام زمان
🟣برای ارتباط با امام زمان از نماز شب غافل مشو
🟡قطع صله رحم، موجب سلب توفیق دیدار امام زمان

ملکوت پایمال کردن حق الناس

ملکوت پایمال کردن حق الناس

اگر کسی به اجیری ظلم کند، شما یک نفر را اجیر کرده‌اید، یک نفر را آورده‌اید که اثاث شمارا جابه‌جا کند، یک نفر را آورده‌اید خانه شمارا تمیز کند. یک نفر را آورده‌اید پرستار پدر شما باشد و همین‌طور. به هر نحوی اجیر کردید یا تاکسی، تاکسیِ دربست، این هم اجیر است. اگر به او ظلم‌ بکنی «احبط الله عمله».

معنای ظلم

معنای ظلم

وقتی می گوییم کسی به خودش ظلم کرده است یعنی به نسبتی که می توانسته است به فعلیت برسد و ثمر بدهد به فعلیت نرسیده است.