۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : علم حقیقی

توصیه به گورباچف

توصیه به گورباچف

از اساتید بزرگ بخواهید تا به حکمت متعالیه صدر المتألهین-رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع النبیین والصالحین- مراجعه نمایند تا معلوم گردد که حقیقت علم همانا وجودی است مجرد از ماده و هرگونه اندیشه از ماده منزه است و به احکام ماده محکوم نخواهد شد.