۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : فضیلت

ما به یک ‌راه میانبر احتیاج داریم

ما به یک ‌راه میانبر احتیاج داریم

در مورد کسی می‌خواهیم صحبت کنیم که هرچقدر در موردش صحبت کنیم تازه به این نتیجه می‌رسیم که از او هیچ نفهمیدیم، می‌خواهیم جوری بشناسیمش که بفهمیم او را نشناختیم. ما نیاز داریم به این‌که در مورد خوب‌ها زیاد صحبت کنیم، ما نیاز داریم که در مورد امیرالمؤمنین علی (ع) زیاد صحبت کنیم، ما نیاز داریم به مجلس ذکر فضیلت.

فضائل امیرالمؤمنین

فضائل امیرالمؤمنین

علی یعنی به اندازه انگشتان دست، مالک ساختن و به اندازه وجبی ملک نساختن!
یعنی یک عمّار داشتن و یک معمار نداشتن! یعنی از پینه دوز شهر خجالت کشیدن!

فضائل امیرالمؤمنین

فضائل امیرالمؤمنین

علی، همان که جز او، جوانمردی نیست و جز ذوالفقارش، شمشیری.
همانی که در گرمای معرکه‌ها، نامش زمستان به پا می کرد.
همان که زره اش، پشت نداشت و حمله اش، بازگشت.
همان دروازه علمی که معنای ترس را نمی‌دانست.
همان که “ترس”، از شنیدن نامش به لرزه می‌افتاد.
همان که “شجاعت”های نابارور را آبستن می کرد.

فضائل حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها

فضائل حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها

حضرت فاطمه زهرا (س) فضایلش به‌گونه‌ای است که یا انسان باید مسلمان باشد و معتقد به فاطمه زهرا (س) و یا باید دست از اسلام و حضرت فاطمه (س) بردارد. نمی‌شود انسان بگوید مسلمان هستم و با فاطمه زهرا (س) کاری ندارم.