۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : لباس

اندازه برزخی ما

اندازه برزخی ما

در دنیا اندازه‌ای داریم و به همان اندازه به ما لباس می‌دهند…
در برزخ به‌اندازه‌ای لباسمان، به ما اندازه می‌دهند…
و لباس هرکس تقوای اوست…