مهربانی حقیقی

اگر معلمی ادعای مهربانی داشته باشد ولی بین دانش‌آموز زحمتکش و درسخوان با دانش‌آموز هرزه‌گرد و هوسران فرقی نگذارد، حکایت از یکی از این دو دارد یا سنگدل است و یا بزدل! ... ادامه مطلب

معلم صالح

معلمی که صالح و هدایت بخش است؛ چون واسطه فیض برای شاگردان خود می‌باشد. واسطه عروج نیز هست. لذا می‌تواند در حق شاگردان خود نزد پروردگار شفاعت کند. هرچند بین او و شاگردانش چندین نسل و قرن فاصله باشد. ... ادامه مطلب