۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : معلم

مهربانی حقیقی

مهربانی حقیقی

اگر معلمی ادعای مهربانی داشته باشد ولی بین دانش‌آموز زحمتکش و درسخوان با دانش‌آموز هرزه‌گرد و هوسران فرقی نگذارد، حکایت از یکی از این دو دارد یا سنگدل است و یا بزدل!

معلم صالح

معلم صالح

معلمی که صالح و هدایت بخش است؛ چون واسطه فیض برای شاگردان خود می‌باشد. واسطه عروج نیز هست. لذا می‌تواند در حق شاگردان خود نزد پروردگار شفاعت کند. هرچند بین او و شاگردانش چندین نسل و قرن فاصله باشد.