۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : مفسد

چرا مفسد در دنیا خوش است و در آخرت ناخوش؟

چرا مفسد در دنیا خوش است و در آخرت ناخوش؟

عالم قیامت از برزخ بالاتر است. عالم برزخ از دنیا بالاتر است و عالم دنیا از عالم جنین نیز بالاتر است. همان‌طور که جنین ناسالم در رحم راحت است؛ اما به دنیا که می‌آید گرفتاری‌هایش زیاد می‌شود، انسانی که بینایی قلبش را در دنیا از بین برده در عالم برزخ و قیامت به‌مراتب گرفتاری‌هایش زیادتر می‌شود.