تولد دوباره

حضرت مسیح علیه السلام: «کسی به ملکوت آسمانها ورود پیدا نمی‌کند مگر اینکه دو بار متولد شود. باید دو بار متولد شویم؛ یک بار تولد حیوانی و یک بار تولد انسانی که تولد انسانی، تولد ایمانی است.» ... ادامه مطلب

مظهر اسما الله

ما چون ماده را اصل میدانیم، می‌گوییم شبیه این ماده در ملکوت چیزی است؛ درصورتی‌که برعکس است. هر چیزی که شما می‌بینید ملکوتی دارد و مظهر اسماء الله است. این عسل در این دنیا عسل است؛ اما در آسمان‌های بالاتر یکی از اسماء الله است. کلید، در این دنیا کلید است اما در آسمان‌های بالاتر اسم فتاح است. ... ادامه مطلب

نکاتی در مورد نماز

۱) نماز هویت ملکوتی در ما ایجاد می‌کند. انسان بی‌نماز هویت ملکوتی ندارد. ۲) ملاک ایمان که چقدر ایمانت قوی است، ببین چقدر قوی نماز می‌خوانی. ۳) « خَشَعَتْ الاصوات للرحمان» خشوع در نماز، خشوع در صوت هم می‌آورد. ۴) در نماز فقر ما بروز پیدا می‌کند. نماز شاخصه عبودیت ماست؛ یعنی ما همیشه عبد هستیم؛ اما این عبد بودن در نماز ما بروز پیدا می‌کند. ... ادامه مطلب

بدن ما در برزخ

کسی که دست دهش دارد این در برزخ دست و قدرت دارد. کسی که در مقابل حق سکوت می کند در برزخ لال است. کسی که چشمانش را در راه علم و قرآن در دنیا خرج کرده در برزخ چشم و دید دارد. ... ادامه مطلب

چگونگی پرواز به ملکوت

حرکت رانشی باعث ایجاد حرکت کششی می‌شود؛ یعنی هواپیما به همان میزانی که به زمین انرژی وارد کند بالاتر می‌رود به همان میزان که از محبت دنیا رانش داریم به همان میزان ظرفیت کشش و محبت اولیاء خدا در ما ایجاد می‌شود. محبت دنیا و محبت اولیاء خدا در یک قلب باهم دیگر جمع نمی‌شود. ... ادامه مطلب

ملکوت سرکه

سرکه ملکوت عجیبی دارد!! اگر آب انگور چهل روز بماند شراب می‌شود، اما اگر چهل روز دیگر بماند سرکه می‌شود. شراب عقل را کم می‌کند ولی سرکه عقل را زیاد و شهوت را کم می‌کند، همچنین سرکه در خانه برکت دارد و شیاطین و اجنه را دفع می‌کند. «درواقع سرکه شرابی است که چله گرفته» ... ادامه مطلب