۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : مهمان

رسم مهمان نوازی در سیره امام باقر علیه السلام

رسم مهمان نوازی در سیره امام باقر علیه السلام

رسم مهمان نوازی در سیره امام باقر علیه السلام
نمیشد مهمان به خانه امام باقر علیه السلام بیاید و ایشان او را با غذاهای خوب، لباس های عالی و پول فراوان بدرقه نکنند.یک روز سلمی با حضرت در این رابطه صحبت کرد.
حضرت فرمودند: « ارزش دنیا،تنها به همین نیکی کردن به برادران است. »

پاداش مهمانی دادن

پاداش مهمانی دادن

یک ‌درهم خرج کردن برای یک مهمان، معادل است با صد هزار درهم و یک نفر را انسان در منزلش پذیرایی کند، گویا هفتاد پیغمبر را در منزل پذیرایی کرده است. شما فرض کنید حضرت نوح (ع)، حضرت ابراهیم (ع)، حضرت خضر، حضرت عیسی (ع)، یحیی، الیاس و زکریا و همگی این­ها مهمان منزل شما بودند؛ ولی فقط یک نفر به منزل شما آمد.