۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : موهبت الهی

تولد در آغوش خدا

تولد در آغوش خدا

کسی که در رَحِم تقوا رشد کرده باشد، در عالمی متولد خواهد شد که جز رحمت و
عنایت و موهبت حق‌تعالی به آن راه ندارد. همه‌چیز و همه جای بهشت، رحمت خداست.