۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : نصرت الهی

نصرت خدا

نصرت خدا

نصرت خدا به این نیست که موانع برداشته شود به یک اسب سوار نمی‌گویند این موانع را برداریم
تا راحت بپری یا به وزنه بردار نمی‌گویند وزنه‌ها را کم کنیم تا راحت باشی، کمکش می‌کنند
قوی شود و از این موانع عبور کند.