۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : نیاز

فرمول خواستن

فرمول خواستن

انسان ها متأثر از عالم خود هستند. این‌هایی که نیاز ما است، متناسب با عالم ما است.
مشکل ما توانستن و نتوانستن ما نیست. بلکه مشکل ما خواستن و یا نخواستن ما است. گفتیم که خب چرا انسان نمی‌خواهد؟ چون احساس نیاز نسبت به آن نمی‌کند. آن چیزی را می‌خواهیم که احساس نیاز کنیم. نیاز ما اگر نبود، ولو چیز خوب هم باشد، انسان از آن استفاده نمی‌کند.

صورت قرآن

صورت قرآن

امام جمعه زنجان مرحوم سید محمود از قول کسی که خود را فرزند عالم میدانست. می فرمودند: «پس از فوت پدر برایشان قرآن قرائت می کردم و به یکی از کسانی که احضار روح می کرد. گفتم: «از پدرم سؤال کنید قرائت قرآن ما برای شما، در آن عالم چه صورت و نتیجه ای دارد؟